Jasno określone cele są łatwiej osiagalne. Jeśli zajmiesz się tym od samego początku, Twój umysł będzie wiedział, na czym dokładnie ma się skupić i tym samym zwiększysz swoje szansę na ich realizację. Dlatego też, sformułuj swoje cele za pomocą zasady SMART, która jest akronimem angielskich słów:

S (specific): konkretny – sprecyzuj dokładnie czego chcesz.

(measurable): mierzalny, czyli łatwy do monitorowania postępów. Powinieneś wiedzieć, po czym poznasz, że osiągnąłeś swój cel.

A (achievable): osiągalny – cel powinien być w granicach Twoich możliwości, dostosowany do zasobów, którymi dysponujesz lub które możesz nabyć.

R (relevant): zgodny z wartościami, które wyznajesz. Zastanów się więc, czy wybrane cele są dla Ciebie ważne i czy rzeczywiście chcesz je osiągnąć.

(time-oriented): określony w czasie – podaj termin realizacji swoich celów.

Wyznacz swoje cele stosując prostą metodę

28 kwietnia 2019

https://www.facebook.com/zubercoaching/

+ 48 507-350-295

sylwiazuber@zubercoaching.pl

Sylwia Żuber 

Life Coach